OBIEKTY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

EKOPARK RECYKLINGU w Nadarzynie

“Potworki Śmieciorki robią porządki i uprawiają grządki” to hasło projektu, które dowodzi, że niestandardowe szalone pomysły edukacji ekologicznej warto realizować.
Pomysłodawcą projektu jest Stowarzyszenie Projekt Raszyn, które postanowiło znaleźć przestrzeń dla dzieci i młodzieży, w której miały by miejsce na zabawę na świeżym powietrzu, poznawaniu i praktykowaniu wiedzy na temat surowców jakimi są odpady segregowane oraz w której miały by możliwość na kontakt z naturą poprzez wysiewanie i sadzenie roślin w przeznaczonym do tego miejscu – szklarni.
Na niezagospodarowanym terenie o powierzchni ok 700 m2 zaprojektowaliśmy przestrzeń do zabawy i edukacji.
Zlokalizowaliśmy multimedialne tablice edukacyjne zasilane energią słoneczną, które wyjaśniają procesy jakie przechodzą odpady aby być przydatne w dalszych procesach.
“Gadające Potworki Śmieciorki” zachęcają swoimi kolorami i humorystycznym wyglądem do poznania tajników recyklingu i pokazują sens segregacji odpadów.

PARK EDUKACYJNY

W 2017r w Drobinie powstał pierwszy w Polsce Ekologiczny Park Edukacyjno – Rekreacyjny o tematyce związanej z rybami i przyrodą towarzyszącą zbiorowiskom nadwodnym.

Ten naturalistyczny pomysł wpisał się w krajobraz terenów otaczających Drobin podkreślając charakter Mazowsza. Głównym zamysłem projektu było połączenie celów ochrony przyrody z edukacją i zaangażowaniem społecznym.

Dewizy parku to edukacja ekologiczna, współpraca społeczna, podkreślenie polskiego krajobrazu oraz poznanie fauny i flory w tym ryb w stawie, ale przede wszystkim powierzenie odpowiedzialności za dbanie o przestrzeń każdemu z mieszkańców.

W tym celu przed wykonaniem koncepcji odbyły się konsultacje społeczne. Uczestnicy wśród których byli wędkarze przedstawili swoje oczekiwania, które zestawiliśmy z potrzebami rodzin z dziećmi oraz otaczającą, goszczącą nas na tych terenach przyrodą.

W taki właśnie sposób, „czytając” przestrzeń i jej domowników ze zrozumieniem, we współpracy z mieszkańcami stworzyliśmy „Eko Park” – Ekologiczny Park Edukacyjno–Rekreacyjny w Drobinie

SZKLARNIA MIEJSKA


MULTIMEDIALNA GALERIA EDUKACYJNA

galeria ekologiczna


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Ten post dostępny jest także w języku: angielski