Eko Park w Drobinie

W  2017r w Drobinie powstał pierwszy w Polsce Ekologiczny Park Edukacyjno – Rekreacyjny o tematyce związanej z rybami i przyrodą towarzyszącą zbiorowiskom nadwodnym.

Ten naturalistyczny pomysł wpisał się w krajobraz terenów otaczających Drobin podkreślając charakter Mazowsza. Głównym zamysłem projektu było połączenie celów ochrony przyrody z edukacją i zaangażowaniem społecznym.

Dewizy parku to edukacja ekologiczna, współpraca społeczna, podkreślenie polskiego krajobrazu oraz poznanie fauny i flory w tym ryb w stawie, ale przede wszystkim powierzenie odpowiedzialności za dbanie o przestrzeń każdemu z mieszkańców.

W tym celu przed wykonaniem koncepcji odbyły się konsultacje społeczne. Uczestnicy wśród których byli wędkarze przedstawili swoje oczekiwania, które zestawiliśmy z potrzebami rodzin z dziećmi oraz otaczającą, goszczącą nas na tych terenach przyrodą.

W taki właśnie sposób, „czytając” przestrzeń i jej domowników ze zrozumieniem, we współpracy z mieszkańcami stworzyliśmy „Eko Park” – Ekologiczny Park Edukacyjno–Rekreacyjny w Drobinie

eko park drobin altana edukacyjna 2eko park drobin 2 tablice edukacyjne altana edukacyjna eko kubik 2 eko kubik 1